Thứ Hai, 22/07/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
648 986 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
796 015 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
520 866
203 577 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
790 388
625 789
344 005 340 889 BA
100N
BA
5TR
034 157 253 986
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N