Thứ Hai, 22/06/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
289 875 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
036 207 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
551 898
286 849 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
871 670
235 827
456 019 782 245 BA
100N
BA
5TR
540 764 429 157
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N