Thứ Tư, 22/01/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
305 384 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
320 920 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
903 394
025 056 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
519 117
861 462
161 282 158 518 BA
100N
BA
5TR
527 368 676 979
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N