Thứ Hai, 21/03/2022

KẾT QUẢ 3D 3D+
863 713 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
963 816 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
880 040
815 094 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
582 093
601 758
267 360 171 119 BA
100N
BA
5TR
886 585 422 390
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N