Thứ Sáu, 20/03/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
788 096 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
186 530 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
267 256
839 423 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
450 852
965 391
325 199 639 052 BA
100N
BA
5TR
615 185 071 294
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N