Thứ Hai, 20/01/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
241 623 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
714 645 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
832 300
630 510 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
947 791
311 180
801 518 526 336 BA
100N
BA
5TR
160 714 647 217
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N