Thứ Hai, 19/08/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
065 911 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
784 558 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
919 421
425 531 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
179 652
509 200
781 045 920 724 BA
100N
BA
5TR
803 966 971 690
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N