Thứ Tư, 19/06/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
105 648 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
971 858 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
855 508
795 254 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
014 736
957 570
801 063 764 830 BA
100N
BA
5TR
189 219 384 640
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N