Thứ Tư, 19/02/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
325 957 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
497 877 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
083 158
471 011 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
684 026
460 951
082 819 962 760 BA
100N
BA
5TR
381 313 551 542
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N