Thứ Hai, 18/11/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
389 270 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
367 391 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
661 221
285 710 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
409 469
324 722
841 372 656 168 BA
100N
BA
5TR
145 134 911 095
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N