Thứ Hai, 18/05/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
123 044 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
612 548 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
497 963
032 255 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
010 985
977 298
612 079 490 609 BA
100N
BA
5TR
786 477 799 428
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N