Thứ Hai, 17/06/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
760 613 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
750 516 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
580 272
601 709 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
522 889
837 218
362 679 117 002 BA
100N
BA
5TR
549 680 560 437
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N