Thứ Hai, 17/02/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
539 259 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
720 870 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
190 019
144 103 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
356 236
849 016
059 293 390 755 BA
100N
BA
5TR
102 397 666 423
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N