Thứ Tư, 16/10/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
914 331 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
566 517 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
555 215
240 939 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
840 446
038 405
740 123 706 909 BA
100N
BA
5TR
014 077 391 159
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N