Thứ Hai, 16/09/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
381 116 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
009 131 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
406 195
397 387 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
311 991
122 574
022 191 287 464 BA
100N
BA
5TR
559 742 850 613
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N