Thứ Sáu, 16/08/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
786 678 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
450 808 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
991 021
464 084 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
146 542
065 327
809 277 571 549 BA
100N
BA
5TR
132 294 754 083
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N