Thứ Hai, 16/03/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
678 981 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
159 875 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
899 425
682 076 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
988 154
417 791
705 573 323 984 BA
100N
BA
5TR
779 392 006 881
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N