Thứ Hai, 15/07/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
818 501 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
263 917 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
647 906
560 025 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
531 208
453 956
751 690 342 685 BA
100N
BA
5TR
783 927 856 157
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N