Thứ Hai, 15/06/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
281 308 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
989 154 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
171 582
299 444 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
711 274
154 523
589 027 868 575 BA
100N
BA
5TR
604 752 664 633
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N