Thứ Tư, 15/05/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
219 211 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
746 004 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
589 811
377 470 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
369 036
455 798
684 510 751 093 BA
100N
BA
5TR
215 260 545 474
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N