Thứ Hai, 14/10/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
000 539 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
522 178 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
905 719
728 284 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
669 470
743 584
945 657 415 252 BA
100N
BA
5TR
977 715 855 365
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N