Thứ Tư, 14/08/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
297 697 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
007 543 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
604 878
773 460 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
735 104
126 357
939 966 342 138 BA
100N
BA
5TR
344 229 053 497
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N