Thứ Sáu, 13/12/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
331 269 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
720 753 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
558 188
928 336 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
714 960
552 854
008 076 934 660 BA
100N
BA
5TR
955 169 094 193
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N