Thứ Tư, 13/05/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
353 204 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
191 607 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
127 268
313 090 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
856 118
969 477
550 009 060 884 BA
100N
BA
5TR
205 245 835 073
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N