Thứ Hai, 13/05/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
725 013 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
148 553 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
664 376
922 866 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
259 353
436 918
190 024 899 289 BA
100N
BA
5TR
110 721 881 174
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N