Thứ Sáu, 13/03/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
509 028 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
726 246 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
451 058
933 299 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
456 212
300 628
370 093 054 239 BA
100N
BA
5TR
368 134 254 963
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N