Thứ Hai, 13/01/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
694 954 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
933 490 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
762 689
008 531 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
792 175
453 045
167 596 030 357 BA
100N
BA
5TR
396 889 930 080
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N