Thứ Sáu, 12/06/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
928 235 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
455 051 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
348 934
896 895 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
100 586
565 587
708 706 348 493 BA
100N
BA
5TR
511 419 026 198
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N