Thứ Tư, 12/06/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
813 400 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
672 507 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
158 053
249 469 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
646 494
888 311
989 867 067 748 BA
100N
BA
5TR
588 298 028 396
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N