Thứ Tư, 11/12/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
678 492 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
122 138 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
094 162
321 501 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
787 649
626 097
717 098 195 329 BA
100N
BA
5TR
769 975 196 046
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N