Thứ Hai, 11/11/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
554 076 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
032 905 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
504 278
293 907 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
344 354
694 565
597 213 750 644 BA
100N
BA
5TR
998 157 703 313
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N