Thứ Sáu, 11/10/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
067 366 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
546 866 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
749 266
624 881 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
768 025
553 561
237 660 091 545 BA
100N
BA
5TR
038 699 368 415
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N