Thứ Hai, 11/05/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
032 346 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
722 616 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
214 420
323 330 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
087 978
878 459
441 388 685 105 BA
100N
BA
5TR
445 419 920 361
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N