Thứ Tư, 10/06/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
614 631 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
634 094 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
684 477
376 321 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
906 437
900 104
604 133 820 340 BA
100N
BA
5TR
644 034 666 599
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N