Thứ Hai, 10/06/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
484 139 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
670 617 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
285 013
213 012 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
457 778
218 269
384 660 683 400 BA
100N
BA
5TR
772 192 624 888
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N