Thứ Hai, 10/02/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
023 862 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
563 687 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
570 922
914 982 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
329 149
250 250
043 721 322 938 BA
100N
BA
5TR
408 521 585 882
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N