Thứ Tư, 09/12/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
004 230 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
914 594 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
261 733
680 624 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
299 115
802 993
515 925 276 908 BA
100N
BA
5TR
719 715 297 953
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N