Thứ Hai, 09/12/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
804 796 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
604 039 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
099 873
643 489 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
433 459
017 232
996 424 392 556 BA
100N
BA
5TR
812 423 821 555
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N