Thứ Tư, 09/10/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
177 355 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
479 195 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
050 740
981 214 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
214 260
523 524
225 525 672 315 BA
100N
BA
5TR
611 482 879 106
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N