Thứ Hai, 09/09/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
056 961 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
514 338 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
058 002
063 988 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
420 204
058 047
641 439 834 459 BA
100N
BA
5TR
822 413 350 677
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N