Thứ Hai, 08/07/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
381 406 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
887 269 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
619 890
337 099 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
976 991
739 009
351 126 725 639 BA
100N
BA
5TR
124 143 583 444
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N