Thứ Hai, 08/06/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
056 256 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
676 080 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
529 083
920 671 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
169 401
504 731
356 683 426 845 BA
100N
BA
5TR
048 838 205 203
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N