Thứ Tư, 08/05/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
864 188 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
589 765 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
332 126
004 658 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
298 897
812 149
979 409 609 606 BA
100N
BA
5TR
661 192 439 122
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N