Thứ Tư, 06/05/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
519 093 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
322 414 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
051 343
895 220 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
338 834
603 706
710 072 653 976 BA
100N
BA
5TR
974 170 489 545
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N