Thứ Hai, 06/05/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
516 143 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
182 748 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
370 160
459 572 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
334 472
714 365
477 662 210 349 BA
100N
BA
5TR
105 494 063 212
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N