Thứ Hai, 06/01/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
932 452 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
746 184 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
932 478
268 953 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
343 993
073 927
423 803 660 271 BA
100N
BA
5TR
577 783 925 787
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N