Thứ Sáu, 05/06/2020

KẾT QUẢ 3D 3D+
736 228 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
595 535 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
378 865
338 949 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
857 097
686 697
089 284 073 225 BA
100N
BA
5TR
917 450 692 722
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N