Thứ Tư, 04/12/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
037 667 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
593 150 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
204 733
295 492 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
659 403
804 891
354 910 513 944 BA
100N
BA
5TR
449 857 753 056
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N