Thứ Sáu, 04/10/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
671 331 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
684 163 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
866 829
420 136 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
037 893
841 706
442 990 784 564 BA
100N
BA
5TR
836 950 321 457
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N