Thứ Tư, 04/09/2019

KẾT QUẢ 3D 3D+
354 633 ĐB
1TR
ĐB
1TỶ
836 372 NHẤT
350N
NHẤT
40TR
916 544
719 346 NHÌ
210N
NHÌ
10TR
829 772
599 809
216 346 052 790 BA
100N
BA
5TR
084 397 094 288
Trùng bất kỳ 02 trong 20 bộ số 1TR
Trùng bất kỳ 01 trong 02 bộ số của giải Đặc biệt 150N
Trùng bất kỳ 01 trong 18 bộ số trừ giải Đặc biệt 40N